top of page

השוואת היכולות בין מערכת Beas Manufacturing לבין מודול הייצור של SAP

איזו מערכת לבחור לניהול הייצור, מודול הייצור הבסיסי של SAP מערכת Beas Manufacturing לניהול רצפת ייצור ותהליכי ייצור מורכבים? האם אפשר להסתפק במערכת ייצור בסיסית או שנדרשת מערכת מתקדמת לניהול תהליך הייצור בחברה?

רק הגדרה מסודרת של הצרכים והיכולות הנדרשות בתהליך הייצור ובניהול רצפת הייצור תאפשר לבחור בפיתרון המתאים לצרכים של החברה.


בטבלה מוצגת השוואה של היכולות שקיימות במודול הייצור של SAP, לעומת מערכת ה-Beas Manufacturing לניהול רצפת הייצור. בדיקה של הצרכים בניהול הייצור למול היכולות של המערכות תאפשר לבחור את הפיתרון המתאים ביותר.


מומלץ לבדוק האם מכלול היכולות הנדרשות לחברה קיימות במודול הייצור הבסיסי של מערכת SAP, או שנדרש ליישם את הפיתרון המלא של Boyum?


השוואת היכולות בין מערכת מערכת לניהול היצור Beas Manufacturing לבין מודול הייצור של SAP
יש מצבים שמודול הייצור של SAP לא מספק ונדרשות היכולות של מערכת Beas Manufacturing

מערכת MES

מודול SBO

יכולת נדרשת

​✔

​-

מחסנים

​✔

​-

קבוצות חומרים

​✔

​-

קבוצות חומרי גלם

​✔

​-

משקל סגולי לפריט

​✔

​-

ניהול גודל מנת ייצור

​✔

​-

​יחידת מידה שונה בעץ מוצר

​✔

​-

סוגי פיצוץ עץ שונים

​✔

​-

בקרת איכות

​✔

​-

קביעת אצווה אוטומטית

​✔

​-

חישוב חיי מדף אוטומטי

​✔

​-

MPS-MASTER PRODUCTION SCHEDULE

​✔

​-

ניהול וריאנטים

​✔

​-

% פחת

​✔

ניהול פקעו"ת

​✔

בקשות לפק"ע

​✔

ניהול סוגי פקעו"ת

​✔

​-

עצי מוצר וניתובים דינמיים

​✔

ניהול משאבים

​✔

ניהול קבוצות משאבים

​✔

​-

סוגי משאב

​✔

​-

עלות המשאב

​✔

​-

קישור פריטים לשלב בניתוב

​✔

​-

תאריכים תוקף לפריטים ב-BOM

​✔

​✔

ניפוק לייצור

​✔

​✔

קבלה מייצור

​✔

​-

קבלות זמן

​✔

​-

בקרת איכול בתוך תהליך הייצור

​✔

​-

משאבים חלופיים

​✔

​-

משאבים מקבילים

​✔

​-

ניהול כלים בייצור

​✔

​-

ניהול קבלני משנה

​✔

​-

תכנון קיבולת


-

​פריטים חלופיים לעץ מוצר

-

סקירת הזמנות עבודה

-

CPT- חישוב תאריך אספקה בהתחשב במלאי וקיבולת ייצור

ניהול איתורים

ניהול אצווה

ניהול מספרים סידוריים

-

אצווה ומספר סידורי אוטומטי

-

שריון מלאי

-

הקצאת מלאי

-

ניהול תאריכי תפוגה

-

חיי מדף

-

עקיבות אצוות וסריאליים

-

העברת אצווה

-

פיצול אצווה

איסוף נתונים ייצור ממסופים

-

הדפסת תווית

-

בקרת גרסה של עצי מוצר וניתובים

-

MRP I

-

MRP II


Comments


bottom of page