top of page

אילו מודולים קיימים במערכת SAP Business One?

עודכן: 27 במרץ 2023

7 תחומים לניהול ושליטה בכל פעילות העסק ˚360

מערכת SAP Business One המיועדת לעסקים קטנים ובינוניים (SMB) משלב מגוון מודולים. מערכת ERP של SAP מאפשרת שילוב של כל תחומי הפעילות הבאים: מנהלה; ניהול לקוחות וספקים; כספים, בנקים והנהלת חשבונות; מלאי ומחסן; מכירות ללקוחות; רכש וספקים; ושירות לקוחות.

בכל חברה אנו מאפיינים ומיישמים את המערכת והמודולים הרלוונטיים לפי הצרכים והמגזר העסקי של כל לקוח.


אינספיריה - יישום מערכת ERP של SAP כולל כל המודולים: כספים, מחסן, מלאי, הנהלת חשבונות, רכש, שיווק ומכירות
מערכת אפקטיבי מתחילה ביישום מדוייק של כל מודול ושל השילוב ההרמוני בינהם

1. מנהלה / כללי

 • הקמת חברות

 • הגדרות משתמשים והרשאות

 • הגדרת תקופות פיננסיות

 • עדכון מטבעות ושערי חליפין

 • מנגנון התראות

 • מנגנון אישורים ליצירת work-flow.

 • מחולל שאילתות ודוחות

 • .Crystal Report – לעריכת מסמכים ודוחות משתמש בכלי דוחות גמיש ונוח


2. ניהול לקוחות וספקים

 • ניהול כרטיסי לקוחות, כרטיסי ספקים ולידים

 • ניהול פעילויות לכרטיסים, ניהול מבצעים

 • ניהול הזמנות מסגרת מכירות והזדמנויות מכירה

 • ניהול ומעקב אחר הזדמנויות מכירה

 • ניהול משפך ההזדמנויות של החברה

 • אשף גבייה


3. כספים, בנקים והנהלת חשבונות

 • לוח חשבונות

 • קליטת תנועות יומן ופקודות יומן זמניות

 • תנועות סטורנו ותנועות יומן חוזרות

 • ניהול תקציב

 • ניהול מרכזי רווח ותמחיר

 • ניהול תקבולים וניהול תשלומים

 • הדפסת צ'קים

 • התאמות חיצוניות והתאמות פנימיות


4. מלאי ומחסן

 • ניהול פריטים

 • ניהול מחסנים

 • ניהול סריאליים ואצוות

 • כניסות ויציאות מהמלאי

 • ניהול ספירות מלאי

 • ניהול מחירונים

 • מערכת ניהול הנחות לתקופה וכמות


5. מכירות ללקוחות

 • הסכמי מסגרת מול לקוחות

 • ניהול הצעות מחיר

 • הזמנות לקוח

 • תעודות משלוח ללקוח והחזרות

 • חשבוניות מכירה וזיכויים

 • ניהול טיוטות למסמכים

 • דוחות ניתוח מכירות


6. רכש מספקים

 • בקשות להצעות מחיר מספקים

 • קליטה מקוונת של הצעות מחיר

 • אשף השוואה בין הצעות מחיר

 • הזמנות רכש

 • תעודות כניסה מספק

 • חשבוניות רכש

 • ניהול תיקי יבוא


7. שירות

 • פתיחה, ניהול ומעקב אחרי קריאות שירות

 • ניהול חוזי שירות מול לקוחות
Comments


bottom of page